/ 

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

Polityka informacji

Klauzula informacyjna

  1. Administrator danych. Informujemy że administratorem danych osobowych będzie spółka pod firmą  Fujitsu Technology Solutions  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 36 , 02-255 Warszawa (dalej: „Administrator”). Dane kontaktowe : kontakt-pl@ts.fujitsu.com, tel. 22 574 10 00.
  2. Cele przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia konkursu Cyberbonus edycja 2018 (dalej: Konkurs) przez Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. , do którego zgłosił Pan swój udział oraz realizacji wygranych.
  3. Podstawa przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki o której mowa w art. 6 ust. 1 lit f) (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
  4. Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych.  Dane osobowe będą przekazane przez Administratora do Motivation Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Czeczota 31 02-607 Warszawa.
  5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane. Dane będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu  upływu okresu przedawnienia roszczeń z nim związanych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego zaś w razie wszczęcia w tym okresie postępowania przed uprawnionym organem do czasu jego prawomocnego zakończenia.
  6. Prawa osoby której dane dotyczą.  Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.  Informacje o sposobie realizacji ww. praw znajdują się pod następującymi linkami www.cyberbonus.pl.

 
 
 
Motivation Direct Projekt i realizacja:  
Wszystkie prawa zastrzeżone: FUJITSU|Polityka prywatności |Polityka informacji